Обща информация

ОФ № 14 от 10.03.2017г. Център за творческо обучение ООД

ОФ № 15 от 13.03.2017г. РАД ГКТ ООД

ОФ № 16 от 13.03.2017г. – БулСпейс ЕООД

Документация за участие

1-Покана

2-Tехническа спецификация

3- КС оборудване актова зала

4-Представяне на участника – образец 1

5- Техническо предложение – образец 2

6-Ценово предложение -образец 3

7-КСС оборудване актова зала