Приключване / прекратяване на договора

Информация за изпълнение на договора

Текущи документи и плащания по договора

18.07.2016г. – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРА

20.01.2016 г. -  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ДОГОВОРА

25.11.2015г. -  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ДОГОВОРА

Договор за обществена поръчка

ДОГОВОР № Д-110 от 23.03.2016г