Протоколи и доклади на комисията

ДОКЛАД – публикуван на 05.04.2018 г.

ПРОТОКОЛ – 2 – публикуван на 05.04.2018 г,

ПРОТОКОЛ №1 – публикуван на 26.03.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти – публикувано на 02.04.2018 г.

Ценовите оферти ще се отворят на 05.04.2018 г. от 10:30 часа.