Обща информация

ОФ № 14 от 10.03.2017г. Център за творческо обучение ООД

ОФ № 15 от 13.03.2017г. РАД ГКТ ООД

ОФ № 16 от 13.03.2017г. – БулСпейс ЕООД

Документация за участие

1-Покана

2-Tехническа спецификация

3- КС оборудване актова зала

4-Представяне на участника – образец 1

5- Техническо предложение – образец 2

6-Ценово предложение -образец 3

7-КСС оборудване актова зала

Документация за участие

ОФ-65-28.09.16г. – ИМПРЕСИЯ 99 ООД

ОФ-66-28.09.16г. – АКЦЕНТЕ Р ООД

ОФ-67-28.09.16г. ДИЙП БЛУ ЕООД

ОФ-68-28.09.16г. – ОМОНИЯ ООД

ОФ-69-28.09.16г. – ББГ-ВАРНА ЕООД

ОФ-70-28.09.16г. – ЦТО ООД

ОФ-71-28.09.16г. – ОТО СИСТЕМ ООД

ОФ-72-28.09.16г. – КУЕРТИ ООД

ОФ-73-28.09.16г. – КОМ ТРЕЙД ЕООД

ОФ-74-28.09.16г. – ЕТ НЕДЕЛЧЕВ – СЖ 59

ОФ-75-28.09.16г. – ЪМБРЕЛА ООД

ОФ-76-28.09.16г. – БОЛДА ООД

ОФ-77-28.09.16Г. – РАД ГРУПА КОМ. ТЕХН. ООД

ОФ-78-28.09.16г. – КАБЕЛНИ СИСТЕМИ ООД

ОФ-79-28.09.16г. – ТЕЛЕКОМБИЛД ЕООД

Документация за участие

ОФ-80-28.09.2016г. – ХИДРОСТРОЙ АД

ОФ-81-28.09.2016г. – ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ОФ-82-28.09.2016г. – ЗЕБРА ООД

ОФ-83-28.09.2016г – ТАНАТОС ООД