Договор за обществена поръчка

Договор № Д-187 от 06.12.2017 г. – обособена позиция № 2 – качен на 06.12.2017 г.

Договор № Д-183 от 28.11.2017г. -  обособена позиция № 1 – качен на 28.11.2017г.

Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ № 2 – публикуван на 3.11.2017 г.

Протокол № 1 – публикуван на 23.08.2017 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

1. Обява

2. Указания за участие

3. Образци

4. Проект на договор