Протоколи и доклади на комисията

Протокол №2 от 02.10.2017г. – публикуван на 02.10.2017 г.

Протокол № 1 от 12.09.2017г. – публикуван на 13.09.2017г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

1.Обява

2-Указания за участие

3-Образци

4- Задание за проектиране

5- Проект на договор

6-Извадка от кадастър