Протоколи и доклади на комисията

Протокол № 2 – публикуван на 08.12.2017 г.

Протокол № 1 – публикуван на 28.11.2017 г.

Документация за участие

1-Обява

1- Обява

2-Образци

3- Проект на договор

4- Tехническа спецификация

5- Технически проект

6- Технически паспорт