Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ № 2 – публикуван на 05.12.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 1 – публикуван на 12.12.2017 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

1-Обява

1.1-Обява, сканирана

2-Образци

3-Проект на договор

4-Техническа спецификация