Решение за завършване на процедурата

РЕШЕНИЕ – РД-04-111 – публикувано на 05.04.2018 г.