Протоколи и доклади на комисията

ДОКЛАД – публикуван на 05.04.2018 г.

ПРОТОКОЛ – 2 – публикуван на 05.04.2018 г,

ПРОТОКОЛ №1 – публикуван на 26.03.2018 г.