Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ 2 – публикуван на 05.04.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 1 - публикуван на 07.03.2018 г.