Съобщение за промяна на часа на отваряне на офертите

Съобщение

На основание чл. 53 от ППЗОП, уведомяваме кандидатите, че отварянето на офертите ще се извърши на 09.07.2018 г. от 14:00 часа в Малката заседателна зала, ет №2 на община шабла, намираща се на ул. „Равно поле“  № 35, гр. Шабла