Разяснения по документацията за участие

Разяснение № 1 – публикувано на 25.02.2019г.