Документация за участие

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile sizeDownloads
pdf 1 - Решение26.03.2019 12:54 151 kB 47
pdf 2 - Обявление26.03.2019 12:54 221 kB 44
docx 3-Документация за участие26.03.2019 12:54 330 kB 54
docx 4-Техническа спецификация26.03.2019 12:54 304 kB 57
docx 5-Опис на документите26.03.2019 12:54 290 kB 47
docx 6-Техническо предложение26.03.2019 12:54 304 kB 42
docx 7-Декларация за спазване условията на труд26.03.2019 12:54 290 kB 38
docx 8-Ценово предложение26.03.2019 12:54 294 kB 47
docx 9-Проект на Договор26.03.2019 12:54 225 kB 46
zip espd-request26.03.2019 12:54 83 kB 36