Разяснения по документацията за участие

Разяснение № 1 – публикувано на 03.10.2019 г