Документация за участие

Прикачени документи

https://www.info-m.eu/shabla/wp-content/plugins/download-attachments/images/ext/unknown.gif Доклад за осветление -19.02.2020 16:29

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile sizeDownloads
doc 1- Обява19.02.2020 16:29 134 kB 31
pdf 1-Обява19.02.2020 16:29 215 kB 31
doc 2- Указания19.02.2020 16:29 154 kB 23
docx 3- Техническа спецификация19.02.2020 16:29 23 kB 20
docx 4 - Опис на представените документи - Обр-119.02.2020 16:29 21 kB 21
docx 5- Информация за участник - Обр -219.02.2020 16:29 34 kB 32
docx 6- Декларация по чл. 192_3_ЗОП - Обр-319.02.2020 16:29 36 kB 21
docx 7. Декларация от подизпълнител -Обр № 419.02.2020 16:29 16 kB 20
docx 8- Техническо предложение - Обр-519.02.2020 16:29 22 kB 24
docx 9 - Ценово предложение - Обр-619.02.2020 16:29 21 kB 23
doc 10- Проект на договор19.02.2020 16:29 141 kB 23