Разяснения по документацията за участие

Разяснение № 1 - публикувано на 11.03.2020 г.