Протоколи и доклади на комисията

Решение № РД-04-251 от 18.06.2020 г. – публикувано на 18.06.2020г.

Протокол № 2 – публикуван на 18.06.2020г.

Протокол № 1 – публикуван на 19.05.2020 г.