Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП

Прикачени документи

Линк в АОП: 9090227

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile sizeDownloads
pdf 1.1-ОБЯВА12.07.2019 16:51 407 kB 36
doc 1-Obqava12.07.2019 16:51 187 kB 24
doc 2-Указания към участниците-Събиране на оферти с обява 201912.07.2019 16:51 189 kB 28
docx 3-Технически спецификации12.07.2019 16:51 101 kB 32
doc 4-Договор за СМР- проект12.07.2019 16:51 189 kB 21
rar Конструктивно становище12.07.2019 16:51 2 MB 23
xls Образец № 11 -КСС оферта12.07.2019 16:51 46 kB 40
docx Образец №1-Адм. сведения за участника12.07.2019 16:51 26 kB 20
doc Образец №2 - Декл. по чл. 54. aл.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП12.07.2019 16:51 49 kB 23
docx Образец №3 - Декл. по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП12.07.2019 16:51 27 kB 24
doc Образец №4 -Списък строителство12.07.2019 16:51 40 kB 21
docx Образец №5 - Списък на техн. и ръководен персонал12.07.2019 16:51 19 kB 23
doc Образец №6 - Списък на квалиф. стр. работници12.07.2019 16:51 48 kB 24
doc Образец №7 - Декл. по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители12.07.2019 16:51 116 kB 21
doc Образец №7-A - Декл. подизпълнители12.07.2019 16:51 38 kB 21
docx Образец №8 - Декларация приемане договор12.07.2019 16:51 28 kB 26
doc Образец №9 -Предложение за изпълнение на поръчката12.07.2019 16:51 62 kB 32
doc Образец №10 - Декларация материали12.07.2019 16:51 71 kB 29
doc Образец №11 - Ценово предложение12.07.2019 16:51 41 kB 27
rar Проект за заснемане на обекта12.07.2019 16:51 5 MB 23