Документация за участие

2- Указания – променени – публикуван на 11.03.2020г.

Прикачени документи

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile sizeDownloads
pdf 1- Обява № 3005.03.2020 16:17 260 kB 40
doc 1- Обява05.03.2020 16:17 142 kB 46
doc 2- Указания05.03.2020 16:17 202 kB 37
pdf 3.1 - Приложения ТС05.03.2020 16:17 444 kB 34
docx 3-Техн.спецификация - лодкостоянка05.03.2020 16:17 49 kB 31
docx 4 - Опис на представените документи - Обр-105.03.2020 16:17 20 kB 29
docx 5- Информация за участник - Обр -205.03.2020 16:17 34 kB 42
docx 6- Декларация по чл. 192_3_ЗОП - Обр-305.03.2020 16:17 36 kB 40
docx 7. Декларация от подизпълнител -Обр № 405.03.2020 16:17 16 kB 44
docx 8- Техническо предложение - Обр-505.03.2020 16:17 22 kB 33
docx 9 - Ценово предложение - Обр-605.03.2020 16:17 21 kB 31
docx 10- Проект на Договор05.03.2020 16:17 93 kB 29