Документация за участие

Прикачени докумети

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile sizeDownloads
zip espd-request(4)17.03.2020 14:32 84 kB 13
docx 8-Ценово предложение17.03.2020 14:32 71 kB 18
docx 7-Декларация за спазване условията на труд17.03.2020 14:32 148 kB 15
docx 9-Проект на Договор17.03.2020 14:32 65 kB 17
docx 6-Техническо предложение17.03.2020 14:32 82 kB 24
docx 4-Техническа спецификация17.03.2020 14:32 43 kB 50
docx 5-Опис на документите17.03.2020 14:32 147 kB 14
pdf 2 -Обявление17.03.2020 14:32 245 kB 24
docx 3-Документация за участие17.03.2020 14:32 131 kB 20
pdf 1-Решение РД-04-115 от 17.03.2020 г.17.03.2020 14:32 156 kB 18