Документация за участие

Документация за участие

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile sizeDownloads
docx 10. Проект на договор20.03.2020 12:20 122 kB 6
docx 9. Образец № 6 -Ценово предложение20.03.2020 12:20 84 kB 11
docx 8. Образец № 5 - Декларация условия труд20.03.2020 12:20 82 kB 8
xls 9.1 KSS20.03.2020 12:20 90 kB 22
docx 7. Образец № 4- Предл. за изпълнение на поръчката20.03.2020 12:20 96 kB 15
docx 6. Образец № 3 Декларация подизпълнител20.03.2020 12:20 84 kB 6
docx 4. Образец № 1Списък20.03.2020 12:20 79 kB 7
docx 5. Образец № 2- Декларация по чл.19220.03.2020 12:20 95 kB 6
docx 3- Техническа спецификация20.03.2020 12:20 107 kB 13
docx 2. Указания20.03.2020 12:20 128 kB 15
pdf 1-Обява № 32 - 20.03.2020г.20.03.2020 12:20 482 kB 18
doc 1- Обява20.03.2020 12:20 185 kB 9